Kıkırdak yaralanmaların cerrahi tedavisinde nasıl bir yöntem uygulanacağına karar vermede hastanın yaşı ve aktivite seviyesi, yaralanmanın yeri ve büyüklüğü, eşlik eden diğer yaralanmalar (menisküs ve bağ yaralanmaları gibi) veya bozukluklar (bacak eğriliği gibi) gibi çeşitli faktörler önemlidir. Bu tedavilerden sık olarak kullanılanları şunlardır:

Mikrokırık/nanokırık. Eklem kıkırdağı altındaki kemikte küçük delikler açılarak kemik iliğinden gelen hücreler ile yeni kıkırdak oluşumunun sağlanması.

 

Kıkırdak Hasarlarında Kapalı Yöntem ile MikroKirik Uygulaması

 

Kültüre kıkırdak hücresi nakli (Autologous Chondrocyte Implantation | ACI). Hastadan alınan kıkırdak örneğinden laboratuvarda 3-4 haftada çoğaltılan kıkırdak hücreleri lezyon sahasına nakil edilir.

Kıkırdak-kemik tıkaç (Osteochondral Autograft Transfer | OAT). Hastanın ekleminin yük taşımayan kısımlarından alınan silindir şeklindeki kıkırdak-kemik tıkaçlar lezyona yerleştirilir.

Kıkırdak Yaralanmaları