Total Diz Protezi Kimlere Yapılır?

İstirahat, ilaçlar, fizik tedavi yöntemleri, baston kullanımı ve eklem içi enjeksiyonlar gibi tedavi yöntemleri uygulanmış olmasına rağmen diz ağrıları kontrol edilemeyen, yürüme, merdiven çıkma gibi günlük yaşam aktiviteleri ileri derecede kısıtlanmış ve eklem kıkırdağında ileri derecede hasarı olan hastalarda total diz protezi uygundur. Diz protezi yapılması gerektiren en sık neden kireçlenmedir (osteoartrit).

Modern protez tasarımları ve cerrahi teknikler ile günümüzde diz protezi 40 yaşlarındaki hastalarda dahi gerekli durumlarda uygulanabilmektedir. Hastanın genel durumu elverdiği müddetçe protez cerrahisi için üst yaş sınırı yoktur.